Hội thảo xây dựng kế hoạch quản lý nước cho thành phố Long Xuyên với sự tham gia của đoàn công tác từ thành phố Växjö và các Sở ban ngành liên quan của tỉnh An Giang tháng 11 năm 2019

Hội thảo xây dựng kế hoạch quản lý nước cho thành phố Long Xuyên với sự tham gia của đoàn công tác từ thành phố Växjö và các Sở ban ngành liên quan của tỉnh An Giang tháng 11 năm 2019

https://www.youtube.com/watch?v=tN_ppKrEn2c