Hội thảo trực tuyến: “Cách cùng giải quyết các vấn đề môi trường”

Trong khuôn khổ “Dự án hợp tác Växjö – An Giang về quản lý nước bền vững”, Ban Quản lý dự án hợp tác giữa An Giang và Thụy Điển phối hợp với các chuyên gia của thành phố Växjö, Thụy Điển tổ chức Hội thảo trực tuyến: “Cách cùng giải quyết các vấn đề môi trường” vào  ngày 10 tháng 6 năm 2021. Mục tiêu hội thảo là chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường, phát triển bền vững.

Trong hội thảo, Tiến sĩ Joakim Rosenlund, Giảng viên cao cấp, Đại học Linnaeus, Thụy Điển đã chia sẻ phương pháp về cách hợp tác để giải quyết các vấn đề môi trường phức tạp bao gồm sự phối hợp giữa các lĩnh vực công, lĩnh vực tư nhân, lĩnh vực dân sự và khoa học môi trường. Sự giao tiếp và đối thoại cởi mở trong quá trình hợp tác cũng được phân tích và nhấn mạnh. Ông cũng đưa ra ví dụ cụ thể về giải quyết vấn đề thu gôm rác thải ở Karma, Thụy Điển.

Hội thảo có sự tham dự của các Sở ngành khác nhau của tỉnh An Giang: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Long Xuyên; Chi cục Bảo vệ môi trường; Phòng Khoán sản & Tài nguyên nước và Biến đổi khí hậu; Trường Đại học An Giang; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương, Sở Khoa học & Công nghệ và nhóm dự án Växjö. Các thành viên đã thảo luận và có nhiều chia sẻ liên quan đến các vấn đề môi trường ở Växjö và An Giang

    Huyền Trâm