img

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỢP TÁC GIỮA AN GIANG - THỤY ĐIỂN

Giờ làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 từ 8h đến 18h; Thứ 7 và Chủ nhật từ 8h00 đến 17h00

Địa chỉ: 42 Phan Đình Phùng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, An Giang

Địa chỉ: Email: bqldathuydien@gmail.com

Hotline: .

Số hỗ trợ ngoài giờ: .

Vui lòng điền email của bạn dưới đây để nhận bản tin từ chúng tôi: