Hội thảo trực tuyến : “Xây dựng kế hoạch quản lý nước”

Chiều ngày 16/12/2020, Ban Quản lý dự án hợp tác giữa An Giang với Thụy Điển đã tổ chức Hội thảo trực tuyến với các chuyên gia và nhóm dự án của thành phố Växjö, Thụy Điển nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng Kế hoạch quản lý nước.

Hội thảo có sự tham gia của nhiều cán bộ và chuyên gia của thành phố Växjö: Bà Sofia Stynsberg (Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật), Ông Tony Lundstedt (Phó Chủ tịch Ủy ban Xây dựng); Bà Anneli Andersson Chan (Giám đốc phát triển, Ban Quản lý nước và nước thải thành phố Växjö, Giảng viên thỉnh giảng Đại học Linnaeus); Bà Ingrid Palmblad Örlander (Điều phối viên dự án) ; Bà Ida Lidholt – (Chiến lược gia về nước, Ủy ban Kế hoạch thành phố Växjö); Ông Dawid Sobolewski (Kỹ sư phụ trách liên hệ khách hàng); Ông Wladimir Givovic (Kỹ sư điều tra)

Phía An Giang, có sự tham gia của các Sở Ban ngành liên quan bao gồm Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Long Xuyên; Phòng Khoáng sản, Nước và Biến đổi khí hậu – Sở Tài nguyên & Môi trường; Chi cục bảo vệ môi trường; Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị thành phố Long Xuyên; Trường Đại học An Giang

Tại hội thảo, Bà Ida Lidholt đã trình bày phương pháp, bản dự thảo cuối cùng của Kế hoạch quản lý nước của thành phố Växjö, Thụy Điển, chia sẻ kinh nghiệm và thách thức trong quá trình thực hiện. Ông Huỳnh Văn Thái – Trưởng phòng Khoán sản, Nước và Biến đổi khí hậu – Sở Tài nguyên & Môi trường An Giang – thành viên nhóm dự án đã trình bày dự thảo kế hoạch quản lý nước cho thành phố Long Xuyên: tiến độ xây dựng kế hoạch, cùng những khó khăn thách thức. Các thành viên tham dự cả hai phía đã có nhiều thảo luận và đóng góp ý kiến.

Phía An Giang cũng cập nhật tiến độ của một số dự án đang tiến hành tại An Giang có liên quan trong lĩnh vực quản lý và xử lý nước như Hiện trạng hệ thống thoát nước, nhà máy xử lý nước thải thành phố Long Xuyên; Cập nhật tiến độ của hoạt động cải tạo rạch Cái Sơn, rạch Bà Bầu và rạch Ông Mạnh.

Huyền Trâm