Ban Quản lý dự án hợp tác giữa An Giang và Thụy Điển, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh An Giang, được thành lập theo Quyết định 1731/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc Thành lập Ban Quản lý dự án hợp tác giữa An Giang với Thụy Điển.
Ban Quản Lý Dự Án An Giang - Thụy Điển
Ban Quản Lý Dự Án An Giang - Thụy Điển

Ban Quản Lý Dự Án An Giang - Thụy Điển

Ban Quản lý dự án hợp tác giữa An Giang và Thụy Điển, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh An Giang, được thành lập theo Quyết định 1731/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc Thành lập Ban Quản lý dự án hợp tác giữa An Giang với Thụy Điển.
Hoạt động truyền thông
Hoạt động truyền thông
Xây dựng kế hoạch quản lý nước
Xây dựng kế hoạch quản lý nước
Các cuộc họp - hội thảo chia sẻ kinh nghiệm
Các cuộc họp - hội thảo chia sẻ kinh nghiệm
Hoạt động khác
Hoạt động khác
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢN LÝ NƯỚC CHO THÀNH PHỐ LONG XUYÊN ĐẾN NĂM 2035, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
19Jan

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢN LÝ NƯỚC CHO THÀNH PHỐ LONG XUYÊN ĐẾN NĂM 2035, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Hội thảo xây dựng kế hoạch quản lý nước cho thành phố Long Xuyên với sự tham gia của đoàn công tác từ thành phố Växjö và các Sở ban ngành liên quan của tỉnh An Giang tháng 11 năm 2019
19May

Hội thảo xây dựng kế hoạch quản lý nước cho thành phố Long Xuyên với sự tham gia của đoàn công tác từ thành phố Växjö và các Sở ban ngành liên quan của tỉnh An Giang tháng 11 năm 2019

Video Truyền thông Dự án Växjö - An Giang về Quản lý nước bền vững
02Jun

Video Truyền thông Dự án Växjö - An Giang về Quản lý nước bền vững

An Giang khánh thành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP. Long Xuyên có tổng mức đầu tư 1.345 tỷ đồng
19May

An Giang khánh thành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP. Long Xuyên có tổng mức đầu tư 1.345 tỷ đồng

Hội thảo chuyên đề trực tuyến chủ đề “Giảm xả thải từ nông nghiệp, công nghiệp và doanh nghiệp nhỏ vào nguồn nước”
22Jun

Hội thảo chuyên đề trực tuyến chủ đề “Giảm xả thải từ nông nghiệp, công nghiệp và doanh nghiệp nhỏ vào nguồn nước”