XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢN LÝ NƯỚC CHO THÀNH PHỐ LONG XUYÊN ĐẾN NĂM 2035, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
19May

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢN LÝ NƯỚC CHO THÀNH PHỐ LONG XUYÊN ĐẾN NĂM 2035, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Tin Tức Mới

252 lượt xem

Hội thảo xây dựng kế hoạch quản lý nước cho thành phố Long Xuyên với sự tham gia của đoàn công tác từ thành phố Växjö và các Sở ban ngành liên quan của tỉnh An Giang tháng 11 năm 2019
19May

Hội thảo xây dựng kế hoạch quản lý nước cho thành phố Long Xuyên với sự tham gia của đoàn công tác từ thành phố Växjö và các Sở ban ngành liên quan của tỉnh An Giang tháng 11 năm 2019

Tin Tức Mới

276 lượt xem

Video Truyền thông Dự án Växjö - An Giang về Quản lý nước bền vững
02Jun

Video Truyền thông Dự án Växjö - An Giang về Quản lý nước bền vững

Tin Tức Mới

325 lượt xem

An Giang khánh thành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP. Long Xuyên có tổng mức đầu tư 1.345 tỷ đồng
19May

An Giang khánh thành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP. Long Xuyên có tổng mức đầu tư 1.345 tỷ đồng

Tin Tức Mới

269 lượt xem

Hội thảo chuyên đề trực tuyến chủ đề “Giảm xả thải từ nông nghiệp, công nghiệp và doanh nghiệp nhỏ vào nguồn nước”
22Jun

Hội thảo chuyên đề trực tuyến chủ đề “Giảm xả thải từ nông nghiệp, công nghiệp và doanh nghiệp nhỏ vào nguồn nước”

Tin Tức Mới

487 lượt xem

Hội thảo trực tuyến : “Xây dựng kế hoạch quản lý nước”
22Jun

Hội thảo trực tuyến : “Xây dựng kế hoạch quản lý nước”

Tin Tức Mới

393 lượt xem

Hội thảo trực tuyến: “Cách cùng giải quyết các vấn đề môi trường”
22Jun

Hội thảo trực tuyến: “Cách cùng giải quyết các vấn đề môi trường”

Tin Tức Mới

438 lượt xem

Tổ chức hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường nước cho học sinh tiểu học
17Jun

Tổ chức hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường nước cho học sinh tiểu học

Tin Tức Mới

530 lượt xem